Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Osoby doznające przemocy w rodzinie oraz jej świadkowie mogą uzyskać pomoc dzwoniąc pod numer telefonu 800-12-00-02

www.niebieskalinia.info

 

Bazy teleadresowe i wykazy instytucji udzielające pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie - na terenie województwa lubuskiego

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html


2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html

 

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

 

4. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

 

5. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry_jednostek_pomocy_spolecznej.html

 

6. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno - edukacyjnych - baza danych 2018r.

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

 

7. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  - 2018r.

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html

 

8. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  - wyszukiwarka:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0

Wykaz instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d