Sędziowie i Referendarze

Imię i nazwisko

Wydział

Stanowisko

 Adriana Czarniecka

I Cywilny

Przewodniczący

Marian Jarmołowicz

I Cywilny

SSR

Izabela Mazur-Czerniecka

I Cywilny

SSR

Aleksandra Maksymiak

I Cywilny

SSR

Sebastian Popiołek

I Cywilny

PSR

Jarosław Dudzicz

II Karny

Przewodniczący

Renata Sikorska

II Karny

SSR

Krzysztof Rataj

II Karny

SSR

Aneta Szarejko-Płończak

II Karny

SSR

Mariola Marczek

III  Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący

Aneta Jarmołowicz

III Rodzinny i Nieletnich

SSR

Michał Przysiecki

III Rodzinny i Nieletnich

SSR

Monika Węgrzyńska

IV Pracy

Przewodniczący

Barbara Kwiecień

V Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący

Marek Lepak

V Ksiąg Wieczystych

Referendarz 

Rejestr zmian dla: Sędziowie i Referendarze