Międzynarodowy Tydzień Mediacji

Informujemy, iż w ramach obchodów tegorocznego Miedzynarodowego Tygodnia Mediacji w dniu 16.10.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Słubicach zorganizowany został dyżur mediatora, który bedzie prowadził spotkanie informacyjne dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów. Dyżur w godzinach od 1300 do 1500 będzie pełniła Pani Aldona Kamińska, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

 

Pobierz:

Ulotka informacyjna na Międzynarodowy Dzień Mediacji 2019

Rejestr zmian dla: Międzynarodowy Tydzień Mediacji