Sekcja Wykonywania Orzeczeń i Należności Sądowych

W II Wydziale Karnym wyodrębniono Sekcję Wykonywania Orzeczeń i Nnależności Sądowych w sprawach karnych.

Kierownik sekcji: PSR Renata Sikorska

Kierownik sekretariatu sekcji: Irena Wnuk

95 750 70 93

95 750 70 94


Zakres działania:

 1. wykonywanie orzeczeń zapadłych w sprawach karnych i wykroczeniowych,
 2. rozpoznawanie wniosków i spraw o:
  • zatarcie skazania,
  • odroczenie kary pozbawienia wolności,
  • warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolnościowej,
  • rozłożenie grzywny na raty,
  • udzielenie pomocy sądowej,
  • odtworzenie akt,
  • prośby o ułaskawienie,
  • odszkodowanie za niesłuszne skazanie, ukaranie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • ustawy z dnia 13.06.2003r. o cudzoziemcach ( art. 104 ust 2),
  • pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy,
  • wnioski o uchylenie mandatu,
  • wydanie listu żelaznego w sprawach rozpoznawanych przed sądem rejonowym,
  • zamiana kary pozbawienia wolności na zastępcza karę pozbawienia wolności,
  • uznania za wykonane środków karnych po upływie połowy okresu podjęcia warunkowo umorzonego postępowania karnego.W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

 1. wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80 zł,
 2. wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie – 45 zł,
 3. od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie na raty – 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 4. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 zł,
 5. od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – 45 zł,
 6. od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł,
 7. od ponownej prośby o ułaskawienie – 45 zł,
 8. od wniosku o wznowienie postępowania – 150 zł.


Opłaty wymienione powyżej uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód zapłaty.

Rejestr zmian dla: Sekcja Wykonywania Orzeczeń i Należności Sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-29
Publikacja w dniu:
2017-05-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d