II Wydział Karny

Przewodniczący wydziału SSR Aneta Szarejko-Płończak

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach Nr 30/20 z dnia 22.05.2020r. obowiązują nowe zasady dotyczące przyjmowania interesantów przez przewodniczących wydziałów:

Przewodniczący Wydziałów nie przyjmują osobiście interesantów. Wnioski, skargi do przewodniczących wydziałów składane mogą być wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, w razie sprawy pilnej można wysłuchać interesanta telefonicznie.

Kierownik sekretariatu – Krystyna Kiżuk

95 750-70-62

95 750-70-61

95 750-70-63

Numer subkonta bankowego: 15 1010 0055 2133 0042 2200 0002

Zakres działania:

Wydział Karny rozpoznaje sprawy:

 • o przestępstwa
 • o wykroczenia
 • o wykroczenia i przestępstwa skarbowe
 • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
 • o wydanie wyroków łącznych
 1. Wszelkie dokumenty dotyczące postępowań sądowych muszą być składane na piśmie z zachowanie obowiązujących terminów.

 2. Pracownicy sekretariatu udzielają telefonicznie informacji dotyczących m.in.:

  • terminów rozpraw i posiedzeń,
  • sygnatury akt sprawy,
  • daty rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie,
  • czynności dotyczących postępowań międzyinstancyjnych.

  Informacje udzielane są wyłącznie osobom będącymi stronami postępowania, po uprzednim podaniu danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy.

 3. Właściwość miejscowa Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Słubicach:

  • Gmina Słubice,
  • Gmina Rzepin,
  • Gmina Górzyca,
  • Gmina Kostrzyn n/O

   

 4. Udostępnianie stronie akt do wglądu oraz wydawanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po wykazaniu przez nią tożsamości, a co do innych osób niż strona – po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego.

  Przeglądanie akt sprawy odbywa się w obecności pracownika sądowego.

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-21 11:31:45
Publikacja w dniu:
2020-08-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-05
Publikacja w dniu:
2017-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d