Ogłoszenie nr 642432-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.

SĄD REJONOWY W SŁUBICACH

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:


„Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz terenach przyległych do budynku Sądu Rejonowego w Słubicach”

 

Nazwa:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz terenach przyległych do budynku Sądu Rejonowego w Słubicach

Oznaczenie postępowania:

A-364-2/2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

Data: 2018-11-15, godzina: 12:00

Pytania i odpowiedzi:

2018.11.05 - Odpowiedzi na pytania (otwiera się w nowym oknie)

2018.11.08 - Odpowiedzi na pytania (otwiera się w nowym oknie)

Informacja z otwarcia ofert:

2018.11.16

Wynik postępowania:

2018.11.28 r. Informacja o wyniku postępowania (Plik PDF, 632 KB)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie nr 642432-N-2018 z dnia 2018-10-30 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Alicja Kopczyńska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
dodano - Ogłoszenie nr 500288615.pdf
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Alicja Kopczyńska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-11-28
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
dodano: informacja o wyniku postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
dodano: informacja z otwarcia ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Alicja Kopczyńska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
Dodano - odpowiedzi na pytania z dnia 08.11.2018
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Alicja Kopczyńska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d