Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

2018-05-15

O g ł o s z e n i e  z dnia 15 maja 2018r. o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Słubicach

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3 B, 69-100 Słubice

 

Aktualizacja z dnia 15-06-2018r.
Wyniki I etapu konkursu na asystenta sędziego.

Aktualizacja z dnia 22-06-2018r.
Informacja o wynikach konkursu na asystenta sędziego.