Konkurs na stanowisko sekretarki

2018-06-27

O g ł o s z e n i e 

 z dnia 27 czerwca 2018r. 

o naborze kandydatów na stanowisko sekretarki

Dyrektor Sądu Rejonowego w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko sekretarki w Sądzie Rejonowym w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice.

 

Aktualizacja z dnia 12-07-2018r.
Wyniki I etapu konkursu na stanowisko sekretarki - wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

 

Aktualizacja z dnia 19-07-2018r.
Wyniki II etapu konkursu na stanowisko sekretarki - wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

 

Aktualizacja z dnia 26-07-2018r.
Informacja o wynikach konkursu