NOWA KSIĘGA WIECZYSTA

Informacja dotycząca wydawania odpisów z ksiegi wieczystej


Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Słubicach informuje, że wnioski o odpis z ksiąg wieczystych można składać bezpośrednio lub korespondencyjnie.

W przypadku składania wniosku bezpośrednio w Ekspozyturze CI w Słubicach do wniosku powinna być dołączona opłata na konto dochodów Sądu Rejonowego w Słubicach subkonto V Wydział Ksiąg wieczystych NBP O/Zielona Góra 31 1010 0055 2133 0042 2200 0005 lub w kasie Sądu Rejonowego w Słubicach.

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej złożony przez sąd, prokuratora lub organ administracji rządowej jest wolny od opłat.

Wnioski o odpis z ksiąg wieczystych ujawnionych w systemie komputerowym można również składać w najbliższej (siedzibie wnioskodawcy) Ekspozyturze CI KW bez względu na właściwość Sądu prowadzącego wnioskowaną księgę wieczystą.

Dowód wpłaty powinien być dołączony do wniosku o odpis.

W przypadku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej – na wydruku należy zamieścić informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek. Informacja ta musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem.

Wniosek nie złożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nie podpisany, nieopłacony, a także wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej pozostawia się bez nadania biegu.

Rejestr zmian dla: NOWA KSIĘGA WIECZYSTA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d