Ogłoszenie nr 594541-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.

SĄD REJONOWY W SŁUBICACH

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI


O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:


„Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz terenach przyległych do budynku Sądu Rejonowego w Słubicach”

 

Nazwa:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz terenach przyległych do budynku Sądu Rejonowego w Słubicach

Oznaczenie postępowania:

A-364-3/2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

Data: 2017-10-13, godzina: 12:00

Pytania i odpowiedzi:

09.10.2017 - Odpowiedz na pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert:

13.10.2017 r.

Wynik postępowania:

30.10.2017 r. Informacja o wyniku postępowania (Plik PDF, 570 KB) 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie nr 594541-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
2017-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-13
Publikacja w dniu:
2017-10-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-13
Publikacja w dniu:
2017-10-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-10
Publikacja w dniu:
2017-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-10
Publikacja w dniu:
2017-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d