Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/19

Słubice, dnia 19 maja 2020 r.

Sygn. akt I Ns 306/19

OGŁOSZENIE

              Sąd Rejonowy w Słubicach postanowieniem z dnia 7 listopada 2020 r. zezwolił wnioskodawcy – Prezesowi Sądu Rejonowego w Słubicach na złożenie do depozytu kwoty 138.017,23 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy siedemnaście złotych 23/100), zaksięgowanej na koncie sum depozytowych tutejszego sądu pod pozycją 6282/1072 z dnia 2 października 2018 r., pozostałej po wykonaniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, dla które prowadzona jest księga wieczysta GW1S/00018238/1, wraz ze wszystkimi odsetkami narosłymi od tej sumy i uznał, że kwota złożona do depozytu może zostać wydana Ewie Scharnweber na jej wniosek

Sąd wzywa uprawnioną Ewę Scharnweber do odbioru depozytu, w przeciwnym razie depozyt może ulec likwidacji.

Sedzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Adriana Czarniecka            

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 306/19