Ogłoszenie w sprawie I Ns 325/20

Słubice, dnia 6 listopada 2020 r.

Sygn. akt I Ns 325/20
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )

OGŁOSZENIE:

Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza, o złożeniu wykazu inwentarza po Wacławie Jerzym Moska (PESEL: 48050906679), ostatnio stale zamieszkałym w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Konopnickiej 26 m. 3, zmarłym 7 listopada 2019r., przez Elżbietę Wandę Fitas oraz poucza, że :
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 § 1 czyli osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Sebastian Popiołek               

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 325/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-16 13:33:46
Publikacja w dniu:
2020-11-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-16 13:31:08
Publikacja w dniu:
2020-11-16
Zmiany:
Podejrzyj