Ogłoszenie w sprawie I Ns 398/19

Słubice, dnia 29 czerwca 2020 r.

Sygn. akt I Ns 398/19

Ogłoszenie


"Sąd Rejonowy w Słubicach wzywa wszystkich spadkobierców Jana Rommel, syna Jana i Stanisławy, ostatnio stale zamieszkałego w Słubicach, zmarłego 15 maja 2014 r. w Słubicach, po którym w skład spadku wchodzi zadłużenie wobec Wojewody Lubuskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"


Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Adriana Czarniecka            

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 398/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-07-03 07:41:06
Publikacja w dniu:
2020-07-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-07-03 07:39:21
Publikacja w dniu:
2020-07-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-07-03 07:35:48
Publikacja w dniu:
2020-07-03
Zmiany:
Podejrzyj