Ogłoszenie w sprawie I Ns 398/19

Sygn. akt I Ns 398/19


Ogłoszenie

"Sąd Rejonowy w Słubicach w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Rommel PESEL: 39122404012, synu Jana i Stanisławy, ostatnio stale zamieszkałym w Słubicach przy ul. 1 Maja 9/6; 69-100 Słubice, zmarłym 14 maja 2014r. zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprządzeniu spisu inwentarza.
Jednocześnie sąd poucza, że osoby wskazane art. 637 § 1 kpc (czyli spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiorcy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Adriana Czarniecka            

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 398/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-17 14:00:42
Publikacja w dniu:
2020-08-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-17 12:12:16
Publikacja w dniu:
2020-08-17
Zmiany:
Podejrzyj