Ogłoszenie w sprawie I Ns 418/21

Słubice, dnia 18 stycznia 2022 r.

Sygn. akt I Ns 418/21
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )


OGŁOSZENIE:

"Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Małgorzacie Annie Kupnickiej z domu Jakubiak, córce Kazimierza i Krystyny, PESEL: 70091608766, urodzonej dnia 16 września 1970 roku w Bogdańcu, zmarłej dnia 25 sierpnia 2016 roku w Kostrzynie nad Odrą, ostatnio stale zamieszkałej w Kostrzynie nad Odrą oraz poucza, że:
osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (czyli spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Adriana Czarniecka              

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 418/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-02-01 13:47:07
Publikacja w dniu:
2022-02-01
Zmiany:
Podejrzyj