Ogloszenie w sprawie I Ns 441/21

Słubice, dnia 21 lutego 2022 r.

Sygn. akt I Ns 441/21
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )OGŁOSZENIE:

"Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Damianie Rys, PESEL:81080611492, urodzonym dnia 06 sierpnia 1981 roku w Słubicach, zmarłym dnia 21 sierpnia 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Słubicach ul.Paderewskiego 27/7
oraz poucza, że:
osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (czyli spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Izabela Mazur-Czerniecka

Rejestr zmian dla: Ogloszenie w sprawie I Ns 441/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-02-25 07:49:23
Publikacja w dniu:
2022-02-25
Zmiany:
Podejrzyj