Ogłoszenie w sprawie I Ns 44/21

Słubice, dnia 12 lutego 2021r.

Sygn. akt I Ns 44/21

OGŁOSZENIE:

Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o złożeniu przez Jacka Chajduka wykazu inwentarza spadku po Krystynie Smulko, z domu Szeflińska, córce Edmunda i Marianny, PESEL: 50061403506, urodzonej dnia 14 czerwca 1950 roku w Słubicach, zmarłej dnia 20 października 2016 roku w Słubicach, ostatnio stale zamieszkałej w Słubicach oraz poucza, że:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane a art 673 § 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Poucza również, że osoby wskazane a art 637 § 1 mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Marian Jarmołowicz             

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 44/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-23 13:00:15
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-23 12:53:41
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Zmiany:
Podejrzyj