Wezwanie w charakterze świadka

Każda osoba wezwana w charakterze świadka, biegłego lub tłumacza ma obowiązek stawić się w we wskazanym miejscu i czasie.

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa lub samowolnego wydalenia się z miejsca czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnego odmówienia złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego lub tłumacza, sąd nakłada karę porządkową grzywny.

Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.

Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, kosztów noclegu i utraconych zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sadzie.

Biegłemu lub tłumaczowi powołanemu przez sąd przysługuje zwrot kosztów podróży, innych wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem w sadzie oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Zwrot należności związanych ze stawiennictwem w sadzie przyznaje sie na wniosek świadka biegłego lub tłumacza złożony na pismie lub ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek składa się niezwłocznie, najróżniej w ciągu 3 dni po wykonaniu czynności, a jeżeli czynności były podejmowane na rozprawie- najpóźniej w ciągu 3 dni po rozprawie. Osoby, które nie zgłosiły zadania w tym terminie, tracą prawo do przyznania im tych należności.

Rejestr zmian dla: Wezwanie w charakterze świadka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d