Zakres działania kuratorów dla dorosłych

  • realizują zadania wychowawczo – resocjalizacyjne , diagnostyczne profilaktyczne i kontrolne , określone ustawą o kuratorach,
  • sprawują dozór nad osobami wobec których orzeczono warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • nadzorują i kontrolują wykonywanie kary ograniczenia wolności,
  • wykonują wywiady środowiskowe w trybie art. 14Kkw i art. 214 kk,
  • udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom opuszczającym Zakłady Karne i Areszty Śledcze , ich rodzinom , a także osobom poszkodowanym przestępstwem,
  • składają Sądowi sprawozdania z przebiegu pełnionych dozorów.

Rejestr zmian dla: Zakres działania kuratorów dla dorosłych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d