Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 58/20 z dnia 19.11.2020r.

19.11.2020r.

     A-0121- 58/20

ZARZĄDZENIE NR 58/20

Na podstawie art.54 ust. 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia  27 lipca 2001r., w z związku z rozprzestrzeniającą się epidemią SARS-CoV-2 celem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Sądu Rejonowego w Słubicach, jak też petentów,

Zarządza się co następuje :

  1. Odwołuje się posiedzenia i wokandy w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w okresie od 19.11.2020r. do 24.11.2020r. i w tym okresie zawiesza się funkcjonowanie biurowości tego Wydziału.
  2. Niecierpiące zwłoki sprawy rodzinne i nieletnich będą rozpoznawane przez sędziego orzekającego w IV Wydziale Pracy i sekretariat IV Wydziału Pracy.
  3. Odsuwa się od wykonywania obowiązków pracowników i sędziów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w okresie od 19.11.2020r. do 24.11.2020r. z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  4. Zastrzega się możliwość przedłużenia okresu zawieszenia.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                

Dyrektor Sądu Rejonowego w Słubicach

Alicja Kopczyńska              

           

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 58/20 z dnia 19.11.2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-23 10:23:35
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Zmiany:
Podejrzyj