Złożenie pozwu i wniosku w sprawie cywilnej

Niezbędne elementy wspólne dla pozwu w procesie i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy,

 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych lub będacych uczestnikami postępowania (imiona, nazwiska i adresy),

 • oznaczenie Sądu,

 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew),

 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu),

 • określenie wartości przedmiotu sporu (określone przez art. 19-26 kodeksu postępowania cywilnego - informacje w zakładce "Zobacz również"),

 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. podstawy faktycznej żądania),

 • podpisanie pisma.

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

 

Ponadto możliwe jest zawarcie w tych pismach:

 • wniosku o zabezpieczenie powództwa lub wniosku,

 • wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności (tylko w sprawach procesowych),

 • wniosków dowodowych (np. dowód z dokumentu – należy złożyć ten dokument, dowód z zeznań świadków - oznaczyć imiona, nazwiska, adresy świadków i wskazać należy, na jaką okoliczność mają być przeprowadzone dowody z zeznań świadków).

Rejestr zmian dla: Złożenie pozwu i wniosku w sprawie cywilnej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d