Kasa

Kasa Sądu Rejonowego jest czynna od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 14:00

Zakres działalności kasy:
- przyjmowanie wpłat na grzywnę, koszty, opłaty, zaliczki na biegłych,
- sprzedaż znaków sądowych,
- wypłaty dla świadków, ławników, biegłych, tłumaczy.

Uwaga: poręczenia majątkowe należy wpłacać na konto bankowe sum depozytowych.

Rejestr zmian dla: Kasa