Ogłoszenie I Ns 484/17

2018-03-28

W Sądzie Rejonowym w Słubicach zostało wszczęte, pod sygnaturą I Ns 484/17, postępowanie z wniosku Moniki Gawęckiej o stwierdzenie przez zasiedzenie nabycia własności pojazdu BMW X5 o nr VIN: WBAFF01070LY93156 znajdującego się w posiadaniu Moniki Gawęckiej zamieszkałej przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Słubicach.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 484/17