Ogłoszenie w sprawie I Ns 107/18

2018-06-14

Przed Sądem Rejonowym w Słubicach pod syg. I Ns 107/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Świstun zmarłym dnia 10 marca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym w Rzepinie. Sąd wzywa aby wszyscy spadkobiercy zgłosili się i udowodnili nabycie spadku w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 107/18