Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju numer 103.

95 750 70 03

Biuro Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Słubicach.

Biuro Obsługi Interesantów jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego, dotyczące w szczególności:

  • sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
  • uprawnień i obowiązków - jako strony, uczestnika postępowania, oskarżonego, pokrzywdzonego bądź świadka,
  • kosztów sądowych i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
  • przesłanek ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • terminów rozpraw,
  • dokładnej lokalizacji sal rozpraw,
  • przebiegu rozprawy,
  • rodzajów środków odwoławczych i terminów do ich wniesienia.

 

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem Biura Podawczego.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

Standardy i Procedury Obsługi Interesanta w sądownictwie powszechnym
Informacja dla osób niesłyszących:


Sąd Rejonowy w Słubicach umożliwa Państwu skorzystanie z możliwości połączenia się z wideotłumaczem języka migowego.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2023-03-09 13:58:24
Publikacja w dniu:
2023-03-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-07-13 09:32:45
Publikacja w dniu:
2022-07-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-06-06 14:51:08
Publikacja w dniu:
2022-06-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-12 14:43:05
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-12 14:37:34
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-12 14:36:05
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-12 14:06:46
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-12 14:06:08
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-12 10:40:49
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-02-02 08:32:32
Publikacja w dniu:
2021-02-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-29
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d