Biuro Podawcze

Biuro podawcze znajduje się w pokoju 105 na parterze budynku Sądu.

Do zakresu czynności Biura Podawczego należy:

  • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu,
  • rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
  • ekspedycja korespondencji sądowej.

Aby uzyskać potwierdzenie złożenia pisma należy posiadać jego kopię. W przypadku uiszczenia opłaty w znakach sądowych na kopii potwierdza się fakt zapłaty.

Prosimy o wskazywanie sygnatury akt we wszystkich pismach kierowanych do Sądu.

Wnioski dotyczące postępowania wieczystoksięgowego należy składać w Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Słubicach w pokoju numer 102  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 , ewentualnie w Biurze Podawczym od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:00.

Rejestr zmian dla: Biuro Podawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-29
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d