Kasa

Kasa Sądu Rejonowego jest czynna od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 14:00

Zakres działalności kasy:
- przyjmowanie wpłat na grzywnę, koszty, opłaty, zaliczki na biegłych,
- sprzedaż znaków sądowych,
- wypłaty dla świadków, ławników, biegłych, tłumaczy.

Uwaga: poręczenia majątkowe należy wpłacać na konto bankowe sum depozytowych.


Księgowość Sądu Rejonowego w Słubicach informuje, że znaki opłaty sądowej można nabyć również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/


E-znaki

Informujemy, że przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków  oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sadowej.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym i ustawą o prawach konsumenta reklamacja jest zasadna tylko w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności


 


Rejestr zmian dla: Kasa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
b/d