Wzory pism

Wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedlliwości, odnośnik znajduje się poniżej.

Otwórz wzory formularzy (otwiera się w nowym oknie)Karty usług świadczonych przez sądy powszechne:

https://wsoi.ms.gov.pl/ (otwiera się w nowym oknie)

Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą. Karty usług to wybrane rodzaje spraw, z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądu rejonowego, sądu okręgowego, sądu apelacyjnego.

Karta usługi to jednostkowa informacja dla interesanta o postępowaniu. Jest to informacja w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informacja o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informacja o tym w jaki sposób zainicjować sprawę, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, jakie wzory zastosować.

Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.

Rejestr zmian dla: Wzory pism

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2023-09-15 11:01:27
Publikacja w dniu:
2023-09-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-09-07 11:14:38
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-09-07 11:14:04
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-09-07 11:13:25
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-09-07 11:13:06
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-09-07 11:11:57
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-09-07 11:07:01
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-09-07 11:00:04
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-10-13 14:11:04
Publikacja w dniu:
2020-10-13
Zmiany:
Podejrzyj