Obwieszczenia komornicze

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 3/22, w dniu w dniu 10-01-2024 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem Słubice, ul.Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 230, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 50,9000m2, położonego pod adresem: 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ, Gorzowska 28/6, Kostrzyn nad Odrą, dla którego Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00028970/7.

  Suma oszacowania wynosi 285 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 190 000,00 zł.

  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym w Słubicach można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 139/22).

  Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 28 500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083

  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

  Komornik Sądowy
  Cezary Grzelewski

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2015/21, w dniu w dniu 10-01-2024 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem Słubice, ul.Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 230, odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, nr działki 1310/63 o powierzchni 0,0225 ha o numerze GW1S/00023178/0 i udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości stanowiącej działka nr 492/9 o powierzchni 0,0754 ha o numerze GW1S/00004789/7 oraz udziału wynoszącego 1/2 części wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste, działka nr 1310/40 o powierzchni 0,0163 ha o numerze GW1S/00020583/1, położonej pod adresem: 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ, Główna, Kostrzyn nad Odrą.

  Suma oszacowania wynosi 576 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 384 000,00 zł.

  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać w kancelarii komorniczej operat szacunkowy nieruchomości w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14.00.

  Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 57 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083

  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

  Komornik Sądowy
  Cezary Grzelewski

 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 235/22, km 24/21, km 82/23 w dniu w dniu 22-11-2023 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem ul.Boh.Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej Lolal mieszkalny dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą GW1S/00033790/9. Lokal stanowi odrębną nieruchomość 41,9600 m2 Udział 102/10000 GW1S/00005077/0.

  Lokal Mieszkalny w którego skład wchodą dwa pokoje, kuchnia, oraz przedpokój.Pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy 4,20 m2. położonej pod adresem: 66-470 Kostrzyn Nad odrą, Ul. Kardynała Wyszyńskiego 41/10, Kostrzyn nad Odrą , dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00033790/9 o powierzchni 37,76m2 oraz piwnicy 4,20m2 m2, będącej własnością dłużnika.

  Suma oszacowania wynosi 168 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 126 075,00 zł.

  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 14. W Sądzie Rejonowym w Słubicach można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 145/21).

  Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 16 810,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 32 12403608 1111 0000 4338 0998

  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


  Komornik Sądowy
  Karol Grzelewski

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia komornicze