Obwieszczenia komornicze

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski na podstawie art. 953 kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2021 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach w sali nr 233, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, działka nr 156/26 o pow. 0,0085ha-w udziale 1/2, położonej pod adresem: 69-110 Rzepin, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1S/00033363/7.

  Suma oszacowania wynosi 11 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Oraz nieruchomości gruntowej, działka nr 156/25, o pow. 0,0496ha, położonej pod adresem: 69-110 Rzepin, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział ksiąg Wieczystch prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00013485/2.

  Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg.

  Rękojma powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 46 1240 3608 1111 0010 2743 8083.

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia komornicze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Cezary Grzelewski
Opublikował:
Cezary Grzelewski
Dokument z dnia:
2020-10-12 14:42:28
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Cezary Grzelewski
Opublikował:
Cezary Grzelewski
Dokument z dnia:
2020-09-28 13:54:21
Publikacja w dniu:
2020-09-28
Zmiany:
Podejrzyj