Obwieszczenia komornicze

Artykuły

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach na podstawie przepisu art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2021 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej działka nr 1289/1 o pow. 0,2447 ha. W granicach działki usytuowany jest parterowy pawilon handlowo-usługowy w trakcie budowy o pow. użytkowej 1142,79 m2. Nieruchomość położona jest pod adresem: 69-100 Słubice, ul. Kochanowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00031674/6.

  Suma oszacowania wynosi 3 050 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 287 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 305 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46124036081111001027438083.

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2021 r. o godz. 12:15 pod adresem:
  Auto Pomoc Szkwarek Piotr, 69-100 Słubice, ul. 1 Maja 32
  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:
  ___________________________________________________________________________
  Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
  ___________________________________________________________________________________________________________________
  Mazda 6 2.0 CD Sport Exclusive 2003 r. 1 [szt.] 1 000,00  750,00
  ___________________________________________________________________________
  Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
  Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
  Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083
  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

 • OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2021 r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę pod adresem Słubice, ul.Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice w sali nr 215, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej nieruchomość gruntową oraz budynek mieszkalny i inny budynek niemieszkalny, nr działki 866/1, 866/2 o obszarze 0,0454 ha położonej pod adresem: 69-110 Rzepin, Podlaska 10,  dla którego Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00002746/0.


  Suma oszacowania wynosi 293 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 195 333,33 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083.

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach na podstawie przepisu art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2021 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,70 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki, położonego pod adresem, 69-100 Słubice, Narutowicza 23/5,  dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/000294304/7.

  Suma oszacowania wynosi 176 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 000 ,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46124036081111001027438083.

 • OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski na podstawie art. 953 kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2021 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach w sali nr 233, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, działka nr 156/26 o pow. 0,0085ha-w udziale 1/2, położonej pod adresem: 69-110 Rzepin, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1S/00033363/7.

  Suma oszacowania wynosi 11 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Oraz nieruchomości gruntowej, działka nr 156/25, o pow. 0,0496ha, położonej pod adresem: 69-110 Rzepin, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział ksiąg Wieczystch prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00013485/2.

  Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg.

  Rękojma powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: 46 1240 3608 1111 0010 2743 8083.

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia komornicze