Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania skarg i wniosków
dotyczących działalności sądów powszechnychOrganem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczącego działalności sądu jest prezes tego sądu, którego działalności skarga dotyczy.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie do Sądu Rejonowego w Słubicach można składać:

  • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Słubicach
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prezes Sądu Rejonowego w  Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@slubice.sr.gov.pl
  • faksem: (95) 750 01 35


Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 9.30-11.00 po uprzednim umówieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu  tel. 95 750 70 24.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
Skargi i wnioski rozpoznaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca.
Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Postawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524)

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d