Informacje ogólne

Status prawny:

Sąd Rejonowy w Słubicach jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Utworzony został z dniem 1 czerwca 1975 roku na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 roku (Dz.U.1975.18.99)

Tryb działania i organizacja:

Sąd Rejonowy w Słubicach działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365, t.j.), na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) oraz na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS z 2019 r. poz. 138)).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Słubicach

Sąd Rejonowy w Słubicach obejmuje właściwością obszar miasta Kostrzyn nad Odrą oraz gmin: Górzyca, Rzepin i Słubice


Sąd Rejonowy w Słubicach dzieli się na wydziały: 

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • IV Wydział Pracy
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych

 

W Sądzie Rejonowym w Słubicach działa kuratorska służba sądowa:

  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach  Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Słubicach
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Słubicach

W Sądzie Rejonowym w Słubicach utworzony jest oddział :

  • Administracyjny

 

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-07-05
Publikacja w dniu:
2018-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d