Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 21/21 z dnia 23.06.2021r.

23.06.2021r.

A-0121- 21/21

ZARZĄDZENIE NR 21/21

Na podstawie art.9, art.9a i 54 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku ze spadkiem liczby zachorowań na COVID-19 i luzowaniem obostrzeń wprowadzonych na czas epidemii

 

zarządza się, co następuje :

§ 1

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje osoby od poniedziałku do piątku – w godzinach od 07.15 do 11.15 oraz od 11.30 do 15.00 (przerwa na dezynfekcję w godzinach od 11.15 do 11.30). W biurze może przebywać tylko jedna osoba. Pracownik BOI ustala kolejność i godziny przyjęć poszczególnych interesantów.

§ 2

Biuro podawcze sądu przyjmuje pisma od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:15 do 14:45 z przerwą na dezynfekcję od 11.15 do 11.30. Jednorazowo w pomieszczeniu może przebywać 1 interesant.

§ 3

 Czytelnia akt czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.30 z przerwą na dezynfekcję w godzinach od 11:15 do 11:30. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni do 1 interesanta, przy co drugim stanowisku tj. 2 osoby jednocześnie.

§ 4

Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym, złożonym najpóźniej na dwa dni przed terminem ich  udostepnienia .

 § 5

Biuro Obsługi Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-14.00 z przerwą na dezynfekcję w godzinach od 11.15-11.30.

 § 6

Osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku, czy jej wysyłania -do skrzynki nadawczej umieszczonej przy wejściu do budynku sądu.

§ 7

Korespondencja przychodząca do Sądu podlega ozonowaniu i kierowana jest do poszczególnych wydziałów po 24 godzinach od wpływu do sądu. Odnotowano data wpływu odpowiada rzeczywistej dacie wpłynięcia pisma lub wniosku do sądu.

§ 8

Przywraca się dyżuru poniedziałkowe pracowników i sędziów we wszystkich Wydziałach Sądu w godzinach od 10 :00  do 18 :00.

§ 9

Traci moc  zarządzenia prezesa Sądu z dnia 27 lipca 2020r . A-0121-40/20.

§ 10

Traci moc  pkt. 5 Zarządzenia prezesa Sądu  nr A-0121- 54/20 z dnia 06.11.2020r.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 24.06.2021r., za wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 01.08.2021r.

§ 12

 Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Słubicach oraz za pośrednictwem SWOR.

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach

Renata Sikorska                   

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego nr 21/21 z dnia 23.06.2021r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-06-29 07:14:58
Publikacja w dniu:
2021-06-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-06-29 07:14:32
Publikacja w dniu:
2021-06-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-06-28 13:14:40
Publikacja w dniu:
2021-06-28
Zmiany:
Podejrzyj