Rachunki bankowe

 1. Konto dochodów, na które należy wpłacać:

  • grzywny i koszty w sprawach cywilnych, karnych, i rodzinnych,
  • wpisy i opłaty w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz dotycz.Wydz.Pracy, Wydz.Ksiąg Wieczystych.

  Bank: NBP Oddział Okregowy Zielona Góra

  Numer rachunku: 61 1010 1704 0092 4722 3100 0000

  Subkonta:

  • I Wydział Cywilny - 42 1010 0055 2133 0042 2200 0001
  • II Wydział Karny - 15 1010 0055 2133 0042 2200 0002
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 85 1010 0055 2133 0042 2200 0003
  • IV Wydział Pracy - 58 1010 0055 2133 0042 2200 0004
  • V Wydział Ksiąg wieczystych - 31 1010 0055 2133 0042 2200 0005
  • Oddział Finansowy - 14 1010 0055 2133 0042 2200 0020

   

 2. Konto sum depozytowych, na które należy wpłacać:

  • poreczenia i zabezpieczenia majątkowe,
  • wadium z tytułu licytacji i pozostałą kwotę nabycia nieruchomości,
  • depozyty sądowe.

  Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego

  Numer rachunku: 13 1130 1017 0021 1002 8690 0004

  Wpłaty gotówkowe bezpośrednio w Banku Pekao S.A na rachunek 08 1240 6957 0111 0000 0000 0786 są realizowane bez kosztów prowizji.

 3. Konto sum na zlecenie, na które należy wpłacać zaliczki na biegłych, kuratorów, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł)

  Bank: NBP Oddział Okregowy Zielona Góra

  Numer rachunku: 98 10101704 0092 4713 9800 0000

 4. Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, na które należy wpłacać nawiązki i świadczenia pieniężne

  Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego

  Numer rachynku: 21 1130 1222 0030 2046 2720 0001
Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d