Rachunki bankowe

Mając na celu sprawną realizację spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Słubicach uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz Sądu bezwzględnie winny zawierać w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy (np. koszty I C 100/15, opłata od wniosku I C 100/15, grzywna II K 100/15).

W przypadku wnoszonych opłat, gdy sygnatura akt nie jest jeszcze znana, należy koniecznie wskazać : Imię i Nazwisko wnioskodawcy oraz Imię i Nazwisko pozwanego lub nazwę pozwanego (np. Jan Kowalski przeciwko Janowi Nowakowi).

Zamieszczanie w tytule wpłaty wymienionych wyżej elementów pozwoli na jej szybką identyfikację i wyeliminowanie ewentualnych opóźnień w podejmowaniu przez Sąd czynności, bądź wszczynanie postępowań egzekucyjnych.

 1. Konto dochodów, na które należy wpłacać:

  • grzywny i koszty w sprawach cywilnych, karnych, i rodzinnych,
  • wpisy i opłaty w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz dotycz.Wydz.Pracy, Wydz.Ksiąg Wieczystych.

  Bank: NBP Oddział Okregowy Zielona Góra SWIFT BIC: NBPLPLPW

  Numer rachunku: 61 1010 1704 0092 4722 3100 0000 (IBAN: PL 61 1010 1704 0092 4722 3100 0000)

  Subkonta:

  • I Wydział Cywilny - 42 1010 0055 2133 0042 2200 0001
  • II Wydział Karny - 15 1010 0055 2133 0042 2200 0002
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 85 1010 0055 2133 0042 2200 0003
  • IV Wydział Pracy - 58 1010 0055 2133 0042 2200 0004
  • V Wydział Ksiąg wieczystych - 31 1010 0055 2133 0042 2200 0005
  • Oddział Finansowy - 14 1010 0055 2133 0042 2200 0020

   

 2. Konto sum depozytowych, na które należy wpłacać:

  • poreczenia i zabezpieczenia majątkowe,
  • wadium z tytułu licytacji i pozostałą kwotę nabycia nieruchomości,
  • depozyty sądowe.

  Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego SWIFT BIC: GOSKPLPW

  Numer rachunku dla wpłat w PLN: 13 1130 1017 0021 1002 8690 0004 (IBAN: PL 13 1130 1017 0021 1002 8690 0004)
  Numer rachunku dla wpłat w CHF: 94 1130 1017 0021 1002 8690 0001 (IBAN: PL 94 1130 1017 0021 1002 8690 0001)
  Numer rachunku dla wpłat w EUR: 67 1130 1017 0021 1002 8690 0002 (IBAN: PL 67 1130 1017 0021 1002 8690 0002)
  Numer rachunku dla wpłat w GBP: 40 1130 1017 0021 1002 8690 0003 (IBAN: PL 40 1130 1017 0021 1002 8690 0003)
  Numer rachunku dla wpłat w USD: 83 1130 1017 0021 1002 8690 0005 (IBAN: PL 83 1130 1017 0021 1002 8690 0005)

  Wpłaty gotówkowe w PLN bezpośrednio w Banku Pekao S.A na rachunek 08 1240 6957 0111 0000 0000 0786 są realizowane bez kosztów prowizji.

 3. Konto sum na zlecenie, na które należy wpłacać zaliczki na biegłych, kuratorów, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł)

  Bank: NBP Oddział Okregowy Zielona Góra

  Numer rachunku: 98 1010 1704 0092 4713 9800 0000

 4. Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, na które należy wpłacać nawiązki i świadczenia pieniężne

  Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego SWIFT BIC: GOSKPLPW

  Numer rachynku: 21 1130 1222 0030 2046 2720 0001 (IBAN: PL 21 1130 1222 0030 2046 2720 0001)
Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-08-29 13:13:38
Publikacja w dniu:
2022-08-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-08-29 13:06:44
Publikacja w dniu:
2022-08-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-08-04 14:19:49
Publikacja w dniu:
2022-08-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-07-15 07:41:45
Publikacja w dniu:
2022-07-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-07-15 07:40:58
Publikacja w dniu:
2022-07-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-07-15 07:39:37
Publikacja w dniu:
2022-07-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-07-15 07:30:03
Publikacja w dniu:
2022-07-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2021-03-23 07:10:11
Publikacja w dniu:
2021-03-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
b/d