Sędziowie i Referendarze

Imię i nazwisko

Wydział

Stanowisko

 Adriana Czarniecka

I Cywilny

Przewodniczący

Marian Jarmołowicz

I Cywilny

SSR

Izabela Mazur-Czerniecka

I Cywilny

SSR

Sebastian Popiołek

I Cywilny

SSR

Aneta Szarejko-Płończak

II Karny

Przewodniczący

Jarosław Dudzicz

II Karny

SSR delegowany na podstawie art.77§1pkt.1 i art.46§1 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych do SO w Gorzowie Wlkp.

Renata Sikorska

II Karny

PSR

Krzysztof Rataj

II Karny

SSR

Barbara Kwiecień

II Karny

SSR

Mariola Marczek

III  Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący

Aneta Jarmołowicz

III Rodzinny i Nieletnich

SSR

Monika Węgrzyńska

IV Pracy

Przewodniczący

Małgorzata Kosińska

V Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący
Justyna Hanasz

V Ksiąg Wieczystych

Referendarz

Rejestr zmian dla: Sędziowie i Referendarze