Informacje o składanych wnioskach


Jeżeli wniosek podlega opłacie, opłatę uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku. Opłatę można dokonać w kasie Sądu Rejonowego w Słubicach lub na rachunek  bankowy:

Sąd Rejonowy w Słubicach
ul. Bohaterów Warszawy 3B
69-100 Słubice
Bank: NBP o/Zielona Góra
Numer rachunku: 61 1010 1704 0092 4722 3100 0000

Do wniosku podlegającego opłacie można załączyć wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłat na formularzu. Druk formularza jest możliwy do ściągnięcia ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

We wniosku zawrzeć należy:

  • oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów,
  • oświadczenie o wysokości dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • oświadczenie o stanie i wartości posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego, a w szczególności posiadanych samochodach, akcjach, obligacjach, itp.,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu qw charakterze bezrobotnego lub pobieraniu nauki,

pod rygorem zwolnienia od uiszczenia opłaty.

Formularz – oświadczenie o stanie majątkowym można również otrzymać w sekretariacie Wydziału.

Rejestr zmian dla: Informacje o składanych wnioskach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d