Konkurs na stanowisko stażysty

2018-04-25

O g ł o s z e n i e 

 z dnia 25 kwietnia 2018r. 

o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysta. 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice.

 

Aktualizacja z dnia 16-05-2018r.
Wyniki I etapu konkursu na stanowisko stażysty - wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

Aktualizacja z dnia 24-05-2018r.
Wyniki II etapu konkursu na stanowisko stażysty - wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

Aktualizacja z dnia 30-05-2018r.
Informacja o wynikach konkursu:

w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Słubicach wybrana została Martyna Kowalska.

Wyłoniono ponadto listę rezerwową na którą wpisano Annę Korecką