Konkurs na stanowisko urzędnicze

2018-12-03

O g ł o s z e n i e 

 z dnia 03 grudnia 2018r. 

o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze (1 etat)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Słubicach ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice.


Aktualizacja z dnia 13-12-2018r.
Wyniki I etapu konkursu na stanowisko stażysty - wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

Aktualizacja z dnia 20-12-2018r.
Wyniki II etapu konkursu na stanowisko stażysty - wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

Aktualizacja z dnia 27-12-2018r.
Informacja o wynikach konkursu