NOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ PREZESA SĄDU ORAZ PRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach Nr 30/20 z dnia 22.05.2020r. obowiązują nowe zasady dotyczące załatwiania spraw z zakresu administracji sądowej (przyjmowania interesantów przez prezesa) oraz przyjmowania interesantów przez przewodniczących wydziałów:

  1. Skargi składane mogą być wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego, także telefonicznie. Prezes sądu nie przyjmuje osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.
  2. Przewodniczący Wydziałów nie przyjmują osobiście interesantów. Wnioski, skargi do przewodniczących wydziałów składane mogą być wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, w razie sprawy pilnej można wysłuchać interesanta telefonicznie.

 

Rejestr zmian dla: NOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW PRZEZ PREZESA SĄDU ORAZ PRZEZ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-08-21 11:21:13
Publikacja w dniu:
2020-08-21
Zmiany:
Podejrzyj