Obrona z urzędu

Osoba przeciwko, której toczy się postępowanie karne ma prawo starania się o obrońcę z urzędu poprzez skierowanie wniosku do Prezesa Sądu.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
  • oznaczenie Prezesa Sądu, do którego jest skierowany oraz sprawy, której dotyczy ( podanie sygnatury sprawy),
  • wskazanie, że wnioskodawca domaga się wyznaczenia obrońcy z urzędu,
  • uzasadnienie w którym należy wykazać, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów obrony,
  • datę i podpis osoby składającej wniosek.


Do wniosku należy załączyć:

  • oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym - pobierz druk oświadczenia,
  • zaświadczenie o zarobkach,
  • zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu bezrobotnego ( z prawem do zasiłku, w jakiej wysokości, lub bez prawa do zasiłku).


Wniosek można  złożyć w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Słubicach, pokój 105  - parter. 

Rejestr zmian dla: Obrona z urzędu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d