Ogłoszenie nr 605295-N-2020 z dnia 2020-11-03 r.

2020-11-03

SĄD REJONOWY W SŁUBICACH

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:


„Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz terenach przyległych do budynku Sądu Rejonowego w Słubicach”

 

Nazwa:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku oraz terenach przyległych do budynku Sądu Rejonowego w Słubicach

Oznaczenie postępowania:

A-364-1/2020

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

Data: 18.11.2020 r., godz. 12.15

Informacja z otwarcia ofert:

2020.11.18

Wynik postępowania:

2020.12.08 r. Informacja o wyniku postępowania (Plik PDF, 638 KB)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie nr 605295-N-2020 z dnia 2020-11-03 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-12-08 13:27:59
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-18 14:06:24
Publikacja w dniu:
2020-11-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-03 16:38:13
Publikacja w dniu:
2020-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Alicja Kopczyńska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-03 16:28:53
Publikacja w dniu:
2020-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-03 16:25:39
Publikacja w dniu:
2020-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-11-03 16:17:30
Publikacja w dniu:
2020-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Alicja Kopczyńska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Alicja Kopczyńska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-11-28
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Alicja Kopczyńska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Alicja Kopczyńska
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d