Ogłoszenie o zamówieniu Usługi ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Słubicach

2022-11-09

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-930891d8-6017-11ed-9171-f6b7c7d59353

Nazwa:

Usługa ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Słubicach

Oznaczenie postępowania:

ZP/1/2022

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

2022/BZP 00431150

Tryb:

Podstawowy art. 275 pkt 1

Termin składania ofert:


17-11-2022 10:00 (na Platformie e-Zamówienia)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu Usługi ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Słubicach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-11-09 14:56:14
Publikacja w dniu:
2022-11-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-11-09 14:45:36
Publikacja w dniu:
2022-11-09
Zmiany:
Podejrzyj