Ogłoszenie w sprawie I N 322/22

Sygn. akt I N 322/22
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )

OGŁOSZENIE:


W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Słubicach ogłasza, że w dniu 02.09.2022r. w Sądzie Rejonowym w Słubicach został złożony przez Martynę Annę Kondrat wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Waldemara Antoniego Kondrata, PESEL:58122811912, zmarłego w dniu 14-02-2022r., stale zamieszkałego i posiadającego ostatnie miejsce pobytu w Słubicach przy ulicy Powstańców Wielkopolskich numer 12A, 69-100 Słubice oraz poucza, że:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
3) osoby wskazane w pkt 2) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I N 322/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-30 15:12:28
Publikacja w dniu:
2022-09-30
Zmiany:
Podejrzyj