Ogłoszenie w sprawie I Ns 119/ 23

Data 4 lipca 2024r.

sygn. akt: I Ns 119/23

OGŁOSZENIE:

"Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wandzie Czerepok z domu Ignatowicz, córce Witolda i Konstancji, PESEL: 41101200887, urodzonej dnia 12 października 1941 roku w Rozalinowie, zmarłej dnia 28 grudnia 2021 roku w Słubicach, ostatnio stale zamieszkałej w Słubicach ul. Konstytucji 3 Maja 58/2, 69-100 Słubice oraz poucza, że:

osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (czyli spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza ”

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Kamil Mazur-Czerniwcki

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 119/ 23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-07-10 07:54:34
Publikacja w dniu:
2024-07-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-07-10 07:54:04
Publikacja w dniu:
2024-07-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-07-10 07:31:34
Publikacja w dniu:
2024-07-10
Zmiany:
Podejrzyj