Ogłoszenie w sprawie I Ns 119/23

Data 4 lipca 2024r.

sygn. akt: I Ns 119/23

OGŁOSZENIE:

"Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Tadeuszu Czerepok, synu Gabriela i Bernardy, PESEL: 39050501155, urodzony dnia 5 maja 1939 roku w Bobrownikach, zmarły dnia 18 lipca 2022 roku w Świebodzinie ostatnio stale zamieszkały w Słubicach ul. Konstytucji 3 Maja 58/2, 69-100 Słubice oraz poucza, że:

osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (czyli spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Kamil Mazur-Czerniecki

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 119/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-07-10 07:56:36
Publikacja w dniu:
2024-07-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-07-10 07:29:21
Publikacja w dniu:
2024-07-10
Zmiany:
Podejrzyj