Ogłoszenie w sprawie I Ns 149/22

Słubice, dnia 7 września 2022 r.

Sygn. akt I Ns 149/22
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Słubicach prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Kunickiej, zd. Zawal, córce Józefa i Janiny, zmarłej 02.10.2020 r. w Skwierzynie, której ostatnie stałe miejsce pobytu znajdowało się w Kostrzynie nad Odrą. W skład spadku wchodzi udział w lokalu mieszkalnym położonym w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Osiedlowej 6A i udział w garażu.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Adriana Czarniecka            

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 149/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-22 15:01:33
Publikacja w dniu:
2022-09-22
Zmiany:
Podejrzyj