Ogłoszenie w sprawie I Ns 206/22

Słubice, dnia 28 września 2022 r.

Sygn. akt I Ns 206/22
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )

OGŁOSZENIE:

" Przed Sądem Rejonowym w Słubicach I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 206/22 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Musztyfaga, synu Bronisława i Bronisławy, urodzonym w dniu 9 sierpnia 1973r. w Słubicach, zmarłym 2 stycznia 2020r. w Gnieźnie, ostatnio stale zamieszkałym w Radówku. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Słubicach i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Marku Musztyfadze. W dotychczasowym toku postępowania nie ustalono składników majątkowych wchodzących w skład spadku”.

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Sebastian Popiołek              

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 206/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-09-30 14:28:23
Publikacja w dniu:
2022-09-30
Zmiany:
Podejrzyj