Ogłoszenie w sprawie I Ns 219/21

Słubice, dnia 21 stycznia 2022 r.

Sygn. akt I Ns 219/21
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )


OGŁOSZENIE:

"Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jolancie Pachuta z domu Augustyniak, córce Antoniego i Barbary, PESEL: 81081008844, urodzonej dnia 10 sierpnia 1981 roku w Słubicach, zmarłej dnia 23 stycznia 2017 roku w Sulęcinie, ostatnio stale zamieszkałej w Lubiechni Wielkiej oraz poucza, że:
osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (czyli spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Adriana Czarniecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 219/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-02-04 08:57:25
Publikacja w dniu:
2022-02-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-02-04 08:29:02
Publikacja w dniu:
2022-02-04
Zmiany:
Podejrzyj