Ogłoszenie w sprawie I Ns 228/20

Słubice, dnia 20 października 2020 r.

Sygn. akt I Ns 228/20

OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o zezwoleniu wnioskodawcy Pawłowi Nowakowskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), z tytułu zadośćuczynienia wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Słubicach II Wydziału Karnego sygn. akt II K 299/19, wraz ze wszystkimi odsetkami narosłymi od tej sumy i uznaniu, że kwota złożona do depozytu może zostać wydana Oksanie Valiukh na jej wniosek.

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Marian Jarmołowicz            

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 228/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-10-22 09:54:41
Publikacja w dniu:
2020-10-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2020-10-22 09:40:28
Publikacja w dniu:
2020-10-22
Zmiany:
Podejrzyj