Ogloszenie w sprawie I Ns 389/21

Słubice, dnia 9 lutego 2022 r.

Sygn. akt I Ns 389/21
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt )OGŁOSZENIE:

"Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jarosławie Eugeniuszu Szuter , synu Czesława i Barbary, PESEL: 70020415650, urodzony dnia 4 lutego 1970 roku w Jeleniej Górze, zmarły dnia 27 sierpnia 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą, ostatnio stale zamieszkałej w Kostrzynie nad Odrą oraz poucza, że:
osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (czyli spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Izabela Mazur-Czerniecka

Rejestr zmian dla: Ogloszenie w sprawie I Ns 389/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2022-02-25 07:45:59
Publikacja w dniu:
2022-02-25
Zmiany:
Podejrzyj