Ogłoszenie w sprawie I Ns 56/22

5 czerwca 2024r.

sygn. akt: 1 Ns 56/22

OGŁOSZENIE:

"Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny ogłasza o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Joannie Mech z domu Konieczna, córce Jana i Ireny, PESEL: 52091412789, urodzonej dnia 14 września 1952 roku w Zemsku, zmarłej dnia 13 maja 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Niepodległości 13/11 w Kostrzynie nad Odrą oraz poucza, że:

osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (czyli spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza ”

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach
Izabela Mazur-Czerniecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 56/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-07-10 07:57:35
Publikacja w dniu:
2024-07-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Słubicach
Wytworzył:
Łukasz Mucha
Opublikował:
Łukasz Mucha
Dokument z dnia:
2024-06-11 14:43:37
Publikacja w dniu:
2024-06-11
Zmiany:
Podejrzyj